Informacje

Pola z * są obowiązkowe – nieujawnienie wskazanych danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania

Dane osobowe
Wiadomość
Polityka prywatności

Polityka prywatności
Informacja na podstawie art. 13 Rozporządzenia z mocą ustawy z dnia 30 czerwca 2003 roku nr 196/2003

Szanowny Kliencie, informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/03 podane przez Państwa dane będą przetwarzane przez MaterMacc S.p.a., jako Właściciela i zarządzającego stroną internetową www.matermacc.it, mającego siedzibę w San Vito al Tagliamento (PN) 33078, via Gemona n. 18 – Tel. +39 0434 85267 Fax +39 0434 85517, w formie papierowej i elektronicznej i będą wykorzystywane wyłącznie w odpowiedzi na Państwa wnioski i w celu udzielenia informacji na Państwa pytania, w celu sprawdzenia jakość oferowanych usług lub wysyłania dodatkowych informacji.
Podane przez Państwa informacje mogą być ujawniane osobom trzecim jeśli będzie to konieczne i nieodzowne (lub też funkcjonalne) dla działania firmy MaterMacc S.p.a.; w każdym razie przetwarzanie danych będzie odbywało się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i poufność. Zebrane dane, czy to w wyniku obowiązkowego ich podania, lub dobrowolnego przekazania, mogą zostać przekazane: naszym współpracownikom lub pracownikom, spółkom zależnym, połączonym lub stowarzyszonym z MaterMacc S.p.a., pokrewnym organizacjom i/lub oferującym konkretną pomoc i doradztwo techniczne, partnerom naszej firmy, wszystko zgodnie z poszanowaniem wskazanych praw. W każdej chwili będziesz mógł skorzystać z praw przysługujących Ci wobec administratora danych, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003, przede wszystkim z prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania, zaktualizowania lub usunięcia, jeśli są nieprawdziwe, niepełne lub zostały zebrane z naruszeniem prawa, sprzeciwić się ich przetwarzaniu z uzasadnionych powodów, wysyłając e-mail na adres ufficiotecnico@matermacc.it lub wysyłając fax na numer +39 0434 85517; osobą odpowiedzialną za udzielenie odpowiedzi i prawnym przedstawicielem w tym zakresie jest Pan Andrea Bedosti.

MaterMacc S.p.A.


Zona Industriale Ponte Rosso
Via Gemona 18,33078
S. Vito al Tagliamento (PN) - Italy

tel. +39 0434 85267
Fax +39 0434 85517
info.mm@arbos.com

Dział części zamiennych
tel. +39 0434.1851193
assistenza.mm@arbos.com


logo MaterMacc bianco

Via Gemona 18,
33078 S. Vito al Tagliamento (PN)
Italy - Z.I. Ponte Rosso

Tel. +39 0434 85267
Fax +39 0434 85517
E-mail: info.mm@arbos.com

Prawa autorskie, noty prawne
Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.
R.E.A. n.40853 CCIAA Pordenone
Iscr. Reg. Imprese Pordenone

VAT IT01077380937
COD. FISC. 01637150267


Copyright © 2019 - MaterMacc S.p.A. - Made in ITALY - All rights reserved