Korzyści

Pneumatyczny dystrybutor nasion MAGICSEM – OPATENTOWANY

» Wyeliminowanie uszkodzenia ziaren
 
» Wysiew nasion regularny i jednolity
 
» Brak tarcia pomiędzy uszczelką a tarczą
 
» Wysoka prędkość wysiewu
 
» Różne rozmiary nasion rozprowadzane za pomocą tej samej tarczy

MagicSem

Pneumatyczny dystrybutor nasion MAGICSEM

Pneumatyczny dystrybutor nasion MAGICSEM jest skonstruowany w taki sposób, by umożliwić właściwe rozmieszczenie nasion w ziemi, w stałej odległości siewu i przy łatwej regulacji.

» Materiały konstrukcyjne (specjalny stop IXEF)

Ten specjalny stop, jest łatwy w gospodarowaniu i utrzymaniu, nie utlenia się i ma bardzo ograniczone zużycie; ponadto jest 10-krotnie odporniejszy niż aluminium, zarówno w zginaniu, jak i skręcaniu. Jest również odporny na duże zmiany temperatur.


» Osadzenie tarczy wysiewającej

W dystrybutorze MaterMacc, tarcza jest podtrzymywana przez talerz o dużych rozmiarach, który jest zamontowany na dwóch łożyskach. Sektor ssący jest rozdzielony tylko jedną uszczelką.
Takie rozwiązania techniczne ograniczają tarcie do minimum, pozwalając na łatwy i ciągły ruch obrotowy tarczy.

Co przekłada się na:
» Zmniejszoną siłę napędu.
» Doskonałe osadzanie nasion nawet przy dużej prędkości pracy.
» Ograniczenie zużycia uszczelek i tarcz.


» Mieszadła

Są częścią talerza podtrzymującego tarczę i wprawiają w ruch samą tarczę. Dzięki temu tarcze MaterMacc są bardzo proste i niedrogie.


» Płytka rozdzielająca otwór

Wyłączność MaterMacc, która jest montowana w takim położeniu, aby podzielić otwór w tarczy w połowie. Pozwala to na uniknięcie w przpadku nasion o ostrym kształcie, typu słonecznik lub niektórych odmian kukurydzy, utknięcia w otworze tarczy z powodu ostrej końcówki.
Zapobiega to uszkodzeniu nasion dzięki selektorowi i uszczelnieniu, a tym samym pozwala na wysiew nasion o różnej wielkości bez konieczności zmiany tarcz. I odwotnie, nie posiadając w dystrybutorze płytki dzielącej otwór w tarczy wysiewającej, nasza konkurencja jest zmuszona do zmiany tarcz wysiewających za każdym razem gdy selektor nie może obsłużyć danej wielkości nasion lub gdy pewna odmiana jest zbyt duża, aby mogła być rozprowadzana przez dostępne średnice otworów.
logo MaterMacc bianco

Via Gemona 18,
33078 S. Vito al Tagliamento (PN)
Italy - Z.I. Ponte Rosso

Tel. +39 0434 85267
Fax +39 0434 85517
E-mail: info.mm@arbos.com

Prawa autorskie, noty prawne
Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.
R.E.A. n.40853 CCIAA Pordenone
Iscr. Reg. Imprese Pordenone

VAT IT01077380937
COD. FISC. 01637150267


Copyright © 2019 - MaterMacc S.p.A. - Made in ITALY - All rights reserved